Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Mekongoo.com. Bằng cách sử dụng nó, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Xin vui lòng đọc nó một cách cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây. Các Điều khoản sử dụng này được cập nhật lần cuối vào ngày 04 tháng 11 năm 2019.

 
 
Điều khoản

Mekongoo.com được vận hành và phát triển bởi Công ty TNHH Enabay Limited, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện cẩn thận.

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật các điều khoản mà không thông báo cụ thể cho bạn và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi tiếp theo và đồng ý xem xét định kỳ các điều khoản và điều kiện của các thay đổi.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác tuân theo các điều khoản và điều kiện khác nhau và / hoặc bổ sung. Ví dụ: khi bạn trở thành thành viên của Mekongoo.com, bạn phải tuân theo Thỏa thuận tài khoản.

 
 
Về Mekongoo.com

Mekongoo.com là một nền tảng mua sắm trực tuyến các sản phẩm giá sỉ và được công ty TNHH Enabay Limited chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lưu ký, chất lượng và giao hàng hóa và dịch vụ mà bạn cung cấp.

1. Bán hàng hóa, dịch vụ hoặc trải nghiệm thông qua nền tảng,
2. Bán hàng hóa và dịch vụ du lịch, bán thẻ quà tặng,
3. Bán hàng hóa và dịch vụ trực tiếp cho bạn,
4. Cung cấp phiếu giảm giá, mã khuyến mại, quà tặng, mẫu và phần mềm Tải xuống ưu đãi ("phiếu giảm giá"),
5. Bán trải nghiệm ăn uống vào ngày và giờ cụ thể ("đặt chỗ"),
6. Bán thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm khác để giao hàng và mua ("đặt hàng trực tuyến"),
7. Cung cấp một số Một số giảm giá.

 
Quyền sở hữu của Mekongoo.com

Tất cả nội dung trên Mekongoo.com và cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp Mekongoo.com thuộc sở hữu của chúng tôi, các chi nhánh, thương nhân và nhà cung cấp nội dung khác của chúng tôi. Sử dụng Mekongoo.com và chấp nhận các Điều khoản sử dụng này:

1. Mekongoo cấp cho bạn giấy phép hạn chế, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy bỏ để sử dụng Mekongoo.com theo các Điều khoản sử dụng này và mọi điều khoản và chính sách khác do Mekongoo quy định;

2. Bạn đồng ý rằng không có sự cho phép rõ ràng của Mekongoo, Bạn không được sao chép, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, thực hiện công khai, cấp phép, bán hoặc bán lại bất kỳ nội dung, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ hoặc thông qua Mekongoo.com.

 
Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân cũng như các lựa chọn của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi được kết hợp và ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này và có sẵn tại đây.

 
Điều kiện đăng ký tài khoản

Với điều kiện bạn sử dụng Mekongoo.com, bạn đồng ý:

 • Bạn 18 tuổi ở độ tuổi được chỉ định;
 • Bạn có nghĩa vụ pháp lý ràng buộc;
 • Bạn sẽ không bị cấm mua bán các sản phẩm hoặc dịch vụ theo pháp luật hiện hành;
 • Bạn sẽ không cố gắng sử dụng Mekongoo.com với virus, bot, công cụ khai thác hoặc khai thác dữ liệu hoặc bất kỳ tính năng nào khác;
 • Việc bạn sử dụng Mekongoo.com sẽ luôn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này;
 • Bạn sẽ chỉ thực hiện các sản phẩm và mua hàng hợp pháp đáp ứng các điều khoản của ưu đãi;
 • Bạn chỉ có thể mua nó trên Mekongoo.com của bạn để sử dụng và thưởng thức của riêng bạn, hoặc làm quà tặng cho người khác;
 • Bạn có quyền cung cấp tất cả thông tin bạn gửi đến Mekongoo chính xác, trung thực, cập nhật và đầy đủ;
 • Bạn sẽ cập nhật và sửa thông tin bạn gửi đến Mekongoo và sẽ luôn được đảm bảo (thông tin lỗi thời sẽ làm mất hiệu lực tài khoản của bạn);
 • Bạn chỉ có thể mua các sản phẩm thương mại, sản phẩm hoặc các sản phẩm có sẵn khác thông qua Mekongoo.com và mọi giao dịch mua sẽ phải tuân theo các điều khoản bán hàng áp dụng được quy định trong các Điều khoản sử dụng này.

Đăng ký tài khoản của bạn

Bạn phải đăng ký với chúng tôi như một thành viên khi sử dụng dịch vụ hoặc đặt hàng. Bằng cách đăng ký, bạn tuyên bố rằng bạn (và chúng tôi có quyền dựa vào điều đó) rằng bạn ít nhất 18 tuổi và có khả năng hình thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý.

Tất cả các nhà cung cấp mà bạn cung cấp cho chúng tôi và thông qua Mekongoo.com của chúng tôi tuyên bố rằng tất cả các đơn đặt hàng bạn thực hiện thông qua Mekongoo.com của chúng tôi sẽ được thực hiện trong khả năng của hợp đồng của bạn. Khi đăng ký, bạn phải:

1. Cung cấp thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật;
2. Đảm bảo bảo quản đúng tên người dùng và mật khẩu;
3. Cho phép chúng tôi cho rằng chỉ bạn hoặc ai đó được bạn ủy quyền mới sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập Mekongoo.com.
Mọi thay đổi về thông tin bạn đăng ký phải được thông báo ngay lập tức để đảm bảo rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn một cách hiệu quả.

 
Tài khoản cá nhân

Bạn chỉ có thể tạo và giữ một tài khoản trên Mekongoo.com để sử dụng cá nhân và phải đăng ký với các tài liệu hợp lệ. Bạn có trách nhiệm cập nhật và chỉnh sửa thông tin bạn gửi để tạo hoặc duy trì tài khoản. Là một phần của thiết lập tài khoản của bạn, bạn có thể chọn:

1. Lưu, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn

2. Chọn Thoát hoặc Đăng nhập liên tục.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Mekongoo.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào phát sinh từ hoặc liên quan đến cài đặt tài khoản của bạn. Bạn phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản của bạn và duy trì các cài đặt phản ánh sở thích của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bất kỳ ai sử dụng Mekongoo.com hoặc giao dịch thông qua tài khoản của bạn là của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra trong tài khoản của bạn.

Tài khoản của bạn không được chuyển nhượng, không được bán, sáp nhập hoặc chia sẻ với bất kỳ ai khác. Bất kỳ vi phạm các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không duy trì cập nhật và thông tin chính xác về tài khoản của bạn, sẽ dẫn đến mất trách nhiệm đối với tài khoản của bạn và chúng tôi có thể hủy quyết định tài khoản của bạn. Nếu tài khoản của bạn bị hủy, bạn có thể từ bỏ mọi khoản tín dụng tài khoản đang chờ xử lý, hiện tại hoặc tương lai và bất kỳ hình thức giá trị nào khác trong tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước. Sau khi chấm dứt, các điều khoản của các Điều khoản sử dụng này, dự định chấm dứt, sẽ vẫn có hiệu lực. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Dịch vụ hoặc Mekongoo.com của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu sử dụng.

 
Hành vi người dùng

Tất cả các tương tác trên Mekongoo.com phải tuân theo các điều khoản sử dụng. Nếu bạn hành động theo quyết định của chúng tôi để hạn chế hoặc cấm bất kỳ người dùng nào khác sử dụng hoặc thưởng thức bất kỳ phần nào của Mekongoo.com, chúng tôi có thể giới hạn hoặc chấm dứt quyền của bạn trên Mekongoo.com và tìm cách khắc phục khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hủy bỏ của bạn Tài khoản trong tài khoản của bạn hoặc bị mất bất kỳ hình thức giá trị chưa được chuyển đổi nào.

Các hoạt động sau đây bị cấm trên Mekongoo.com và cấu thành vi phạm các Điều khoản sử dụng này:

1. Gửi thông tin sau đến Mekongoo.com:

 • Vi phạm luật áp dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật sở hữu trí tuệ, luật liên quan đến quyền riêng tư và quyền công khai và luật liên quan đến phỉ báng);
 • Chứa thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi đặc biệt yêu cầu bạn cung cấp thông tin đó;
 • Chứa virus hoặc phần mềm độc hại;
 • Tải xuống trái phép bất kỳ thông tin có bản quyền, bí mật hoặc riêng tư;
 • Có hành vi mạo danh người khác;
 • Một nhân viên không nói bao gồm Mekongoo.com tuyên bố thay mặt Mekongoo.com hoặc cung cấp thông tin về thông tin bí mật của Mekongoo;
 • Chứa bất kỳ loại chuỗi ký tự;
 • Cố ý không chính xác, gửi gian lận hoặc giả mạo thông tin liên quan đến tài khoản Mekongoo.com của bạn hoặc tạo nhiều tài khoản Mekongoo.com;
 • Không được cấp phép rõ ràng theo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác.

2. Cố gắng làm hoặc thực sự làm bất kỳ điều sau đây:

 • Truy cập dữ liệu không phù hợp với bạn, chẳng hạn như đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;
 • Quét hoặc giám sát các Mekongoo.com để thu thập dữ liệu để theo dõi doanh số, sử dụng, tổng hợp thông tin sản phẩm, thông tin về giá hoặc dữ liệu tương tự;
 • Quét hoặc kiểm tra bảo mật hoặc cấu hình của Mekongoo.com hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực;
 • Can thiệp vào bất kỳ dịch vụ nào của người dùng bằng mọi cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi vi-rút vào Mekongoo.com hoặc cố gắng quá tải, "làm ngập", "spam", "bom thư" hoặc "sập" các Mekongoo.com.

Sử dụng bất kỳ thứ nào sau đây:

 • Nếu không có sự cho phép bằng văn bản, khuôn khổ hoặc công nghệ khung của chúng tôi, sẽ bao gồm bất kỳ nội dung nào có trên Mekongoo.com;
 • Bất kỳ nội dung Mekongoo.com nào, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung người dùng (như được định nghĩa dưới đây), bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ công nghệ hoặc công nghệ "văn bản ẩn" nào khác, mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • Mekongoo.com hoặc bất kỳ nội dung nào của nó, được sử dụng để quảng cáo hoặc trưng cầu cho bất kỳ mục đích thương mại, chính trị hoặc tôn giáo nào, hoặc cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với Mekongoo.com; hoặc
 • Mekongoo.com hoặc bất kỳ tài nguyên nào của nó có thể tìm cách cạnh tranh hoặc có khả năng cạnh tranh với Mekongoo.com, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi người tiêu dùng, thương nhân hoặc bên thứ ba khác trở thành dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổng hợp hiện tại hoặc được cung cấp trước đây Thương mại.

3. Thu thập bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • Nội dung từ Mekongoo.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung liên quan đến các giao dịch hiện tại hoặc được cung cấp trước đó và bằng mọi cách chuyển lưu lượng truy cập từ Mekongoo.com mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi và để cung cấp nội dung đó cho người tiêu dùng.
 • Thông tin cá nhân (như được định nghĩa trong Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi), Nội dung người dùng (như được định nghĩa trong Phần 12 bên dưới) hoặc nội dung của bất kỳ người tiêu dùng hoặc thương gia nào.

4. Tham gia vào bất kỳ điều nào sau đây:

 • Giả mạo hoặc can thiệp vào hoạt động của bất kỳ phần nào của Mekongoo.com, trang hoặc khu vực hoặc bất kỳ chức năng hoặc dịch vụ nào do Mekongoo.com cung cấp;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào đặt ra yêu cầu quá cao đối với các dịch vụ của chúng tôi hoặc áp đặt hoặc có thể áp đặt tải nặng không hợp lý hoặc không tương xứng lên máy chủ của chúng tôi hoặc các bộ phận khác trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi (theo quyết định của chúng tôi);
 • Bán lại hoặc điều chỉnh lại quyền truy cập của bạn vào Mekongoo.com hoặc bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện thông qua Mekongoo.com;
 • Khi mua sản phẩm hoặc sản phẩm của thương gia, vượt quá hoặc cố gắng vượt quá giới hạn số lượng hoặc sử dụng bất kỳ tài khoản Mekongoo.com nào để mua hàng hóa hoặc sản phẩm để bán lại hoặc đầu cơ, sai, lừa đảo hoặc bất kỳ mục đích nào khác không được các Điều khoản sử dụng này cho phép rõ ràng. Điều khoản của đề nghị;
 • Sử dụng bất kỳ "robot", "nhện", "máy cạp" hoặc phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào để truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào của Mekongoo.com mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • Vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong Tiêu đề Loại trừ Robot trên Mekongoo.com hoặc bỏ qua các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Mekongoo.com;
 • Bất kỳ giao dịch hoặc nội dung được cung cấp hiện tại hoặc trước đây hoặc thông tin khác (cho dù sử dụng liên kết hoặc phương tiện kỹ thuật hoặc hồ sơ vật lý khác liên quan đến giao dịch mua được thực hiện qua Mekongoo.com) từ Mekongoo.com hoặc không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi Các tài liệu trên Mekongoo.com thứ cấp được tóm tắt;
 • Liên kết đến Mekongoo.com từ bất kỳ Mekongoo.com nào khác mà không có sự đồng ý ban đầu và tiếp tục của chúng tôi;
 • Hành vi bất hợp pháp hoặc độc hại đối với Mekongoo.com, lợi ích thương mại hoặc danh tiếng của thương nhân hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 
Nội dung người dùng

Mekongoo.com cung cấp nhiều cơ hội cho người dùng và khách truy cập đã đăng ký để gửi hoặc đăng nhận xét, nhận xét, đề xuất, xếp hạng, thảo luận, nhận xét, tin nhắn, phản hồi khảo sát và thông tin liên lạc khác, cũng như các tài liệu, hình ảnh, hình ảnh, video, ghi âm, âm nhạc Diễn đàn, bảng thông báo, nhóm thảo luận, phòng trò chuyện, khảo sát, blog hoặc các phương tiện liên lạc khác có thể được cung cấp thông qua các phương tiện sau đây, bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào khác được gửi hoặc đăng lên Mekongoo.com (gọi chung là "Nội dung người dùng") hoặc theo thời gian Mekongoo.com có liên quan. Bạn có thể cần phải có tài khoản Mekongoo.com để gửi nội dung người dùng.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ Nội dung người dùng nào mà không có sự cho phép rõ ràng của bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác, bạn không được tải lên, đăng hoặc cung cấp trên Mekongoo.com bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác. Mekongoo.com không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ rõ ràng nào để cung cấp cho bạn các điều chỉnh, nhãn hiệu hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể giúp bạn xác định liệu tài liệu được đề cập có bản quyền hoặc nhãn hiệu hay không. Vì vậy, đối với bất kỳ vi phạm bản quyền Nộp gây ra bất kỳ thương hiệu thiệt hại, quyền sở hữu hoặc bất kỳ thiệt hại khác gây ra, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Ngoài ra, nếu bạn cung cấp bất kỳ Nội dung người dùng nào, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

1. Bạn là người tạo nội dung người dùng.

2. Nếu bạn hành động thay mặt cho người tạo, bạn (i) bày tỏ, thúc đẩy quyền gửi hoặc đăng Nội dung của người tạo và họ đã từ bỏ bất kỳ quyền đạo đức nào đối với Nội dung người dùng đó và (ii) cấp các giấy phép và giấy phép Điều khoản sử dụng này Tất cả các quyền cần thiết. hơn nữa bạn đại diện và bảo đảm rằng (hoặc, nếu bạn đang đại diện cho người tạo nội dung của người dùng, bạn chắc chắn sẽ tạo tương ứng và bảo đảm) bản quyền cho bất cứ mục đích bạn chọn để sử dụng và chia sẻ nội dung người dùng không vi phạm hoặc vi phạm nhãn hiệu hàng hoá của bên thứ ba Hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính công khai hoặc quyền riêng tư. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sẽ không tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trái pháp luật, gây hại, vi phạm, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, hận thù, phân biệt chủng tộc, vi phạm, khiêu dâm, khiêu dâm, bạo lực theo những cách khác, gây hiểu lầm, nói xấu hoặc bôi nhọ, xâm lấn của người khác Quyền riêng tư hoặc xâm phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào và bạn sẽ không tải lên, đăng, truyền hoặc cung cấp Nội dung người dùng có chứa bất kỳ tài liệu nào chứa vi-rút hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác có ý định chặn, đánh cắp hoặc gián đoạn. , phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc thiết bị máy tính nào.

Mekongoo.com có quyền duy nhất và tuyệt đối để xem xét, chỉnh sửa, xuất bản, từ chối đăng, xóa, theo dõi Nội dung người dùng và tiết lộ Nội dung người dùng và môi trường truyền tải của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào, nhưng không bắt buộc, vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn Xác định việc tuân thủ các Điều khoản sử dụng này và mọi quy tắc hoạt động do Mekongoo.com thiết lập, cũng như bất kỳ luật, quy định hoặc quy định hiện hành nào của chính phủ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Mekongoo.com bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để xóa bất kỳ tài liệu nào khỏi cộng đồng hoặc bất kỳ Mekongoo.com nào do Mekongoo.com kiểm soát. Mekongoo.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung người dùng hoặc thông tin khác xuất hiện hoặc bị xóa khỏi Mekongoo.com hoặc nơi khác. Mekongoo.com không bắt buộc phải sử dụng Nội dung người dùng hoặc hoàn toàn không thể sử dụng Nội dung đó.

Trong một số trường hợp, nội dung người dùng được gửi hoặc đăng qua tài khoản của bạn đôi khi có thể bị sửa đổi hoặc xóa. Mekongoo.com không tuyên bố hay bảo đảm rằng Nội dung người dùng bạn sửa đổi hoặc xóa sẽ bị sửa đổi hoặc xóa khỏi Mekongoo.com hoặc ở nơi khác, hoặc Nội dung người dùng đó sẽ không còn xuất hiện trên Internet, trong các công cụ tìm kiếm, Mekongoo.com truyền thông xã hội hoặc trong bất kỳ nội dung nào khác. Truyền thông hoặc công nghệ.

Bản chất công khai của nội dung người dùng.

Bất kỳ loại nội dung người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào tạo ra đều được sản xuất bởi tác giả hoặc nhà phân phối thích hợp, không phải bởi Mekongoo.com. Những người dùng khác có thể đăng nội dung người dùng không chính xác, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo. Mekongoo.com không xác nhận bất kỳ nội dung người dùng nào và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung người dùng nào và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào nội dung người dùng đó.

 
Nội dung được cấp phép

Bạn có thể hiển thị một số nội dung người dùng mà bạn gửi cho Mekongoo.com hoặc có thể cung cấp cho bạn các tùy chọn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn hoặc một số thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên, tên viết tắt, tên người dùng, người dùng trang mạng xã hội. Tên tài khoản, hình ảnh, chân dung, sở thích, âm thanh và vị trí. Bạn cấp cho Mekongoo.com miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, cấp phép, thanh toán đầy đủ, không độc quyền, có thể chuyển nhượng và quyền sử dụng, sử dụng thương mại, hiển thị và phân phối bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến Nội dung người dùng của bạn. Các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bán và bán các quyền đó trong thông tin cá nhân, cho dù Nội dung người dùng được trình bày riêng hay là một phần của tác phẩm khác, và dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào, dù được biết đến bây giờ hoặc sau đây Các quyền này được phát triển và cấp phép lại thông qua cấp phép đa cấp, tất cả đều không được bồi thường. Tuy nhiên, Mekongoo.com không bắt buộc phải sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ nội dung người dùng nào.

Giữa bạn và Mekongoo.com, bạn nên giữ quyền sở hữu nội dung người dùng bạn gửi hoặc đăng. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp Nội dung người dùng hoặc thông tin khác trên hoặc thông qua Mekongoo.com, bạn cấp cho Mekongoo.com miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể cấp phép, thanh toán đầy đủ, không độc quyền, có thể chuyển nhượng và sử dụng, sao chép, tạo Các tác phẩm phái sinh được cấp phép từ, xuất bản, chỉnh sửa, dịch, phân phối, thực thi, hiển thị, phân phối, bán và bán nội dung người dùng, hoặc là một phần của bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công việc kỹ thuật nào khác, cho dù được biết đến hoặc phát triển sau này Và cấp phép lại các quyền này thông qua một phái đoàn đa cấp mà không cần phải bồi thường cho bạn. Theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, bạn từ bỏ mọi quyền đạo đức của người Hồi giáo hoặc các quyền khác theo thẩm quyền của tác giả hoặc tính toàn vẹn của tài liệu theo bất kỳ luật hiện hành nào. Giấy phép của Mekongoo.com trong bất kỳ Nội dung người dùng hoặc Thông tin cá nhân nào được gửi bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với quảng cáo, quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phản hồi của người bán, kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác.

Như được mô tả trong Phần 3, việc cung cấp Nội dung Người dùng hoặc thông tin khác trên hoặc thông qua Mekongoo.com được giới hạn cho các cá nhân vượt quá độ tuổi hợp pháp ở tiểu bang hoặc tỉnh của họ. Mekongoo.com được thiết kế cho người lớn. Bằng cách cung cấp nội dung người dùng hoặc nội dung khác trong cộng đồng hoặc thông qua cộng đồng, bạn xác nhận rằng bạn đã qua tuổi thành niên ở tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa nội dung người dùng hoặc nội dung khác được liên kết với bất kỳ tài khoản nào chúng tôi nhận được, liên quan đến người dùng đã đăng ký ít nhất không phải là tuổi trưởng thành của tiểu bang hoặc tỉnh của họ.

 
Các đối tác của Mekongoo

Mekongoo.com chứa các liên kết đến các trang web khác được duy trì bởi các bên khác. Các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không có ý định được chúng tôi xác nhận hoặc có bất kỳ ý kiến ​​nào về nội dung trên các trang web đó. Chúng tôi từ chối mọi tuyên bố về nội dung hoặc tính chính xác của các tài liệu hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web đó đó. Nếu bạn quyết định truy cập một trang web được duy trì bởi một bên khác, bạn sẽ tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ liên kết nào hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua các liên kết đó hoặc tài nguyên.

 
Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều khoản bán hàng hợp nhất, Quy trình đặc biệt, Tuyên bố quyền riêng tư và các điều khoản khác được kết hợp bởi tham chiếu, tạo thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và Mekongoo.com về vấn đề của Thỏa thuận này và thay thế tất cả các điều khoản trước đó. Hoặc giao tiếp và đề xuất đương thời của bạn với Mekongoo.com về vấn đề đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản.

 
Đặt hàng
 • Khi bạn đặt hàng, giá của sản phẩm được dựa trên ngày ghi trên đơn đặt hàng.
 • Tất cả giá sản phẩm trên Mekongoo.com được tính bằng Việt Nam đồng.
 • Hệ thống sẽ gửi email đến địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký để xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn. Email này không tương đương với cam kết giao hàng cho mặt hàng sản phẩm được đặt hàng.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, không chấp nhận hoặc hủy đơn đặt hàng vì bất kỳ lý do nào.
 
Thanh toán

Công ty chấp nhận thanh toán Paypal, Visa và tất cả các đơn đặt hàng sẽ được giải quyết bằng Việt Nam đồng. Do điều chỉnh hoạt động, tiền mặt khi giao hàng hiện không được hỗ trợ. Chúng tôi sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba cho các giao dịch trực tuyến. Khi bạn đặt hàng, bạn đồng ý và chấp nhận rằng, theo các điều khoản và điều kiện của nó, chi tiết thẻ tín dụng của bạn sẽ được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thu thập, xử lý và giữ lại.

 
Dịch vụ giao hàng
 • Chúng tôi sẽ giao các sản phẩm bạn đặt hàng thông qua nhân viên của chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đến địa chỉ giao hàng mà bạn cung cấp.
 • Sau khi đơn hàng được đặt, nếu có bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ giao hàng hoặc thời gian giao hàng đã chọn, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để sắp xếp.
 • Giao hàng miễn phí khi mua hàng từ 3 triệu đồng trở lên (chỉ cho một địa điểm giao hàng duy nhất), tuân theo các hạn chế về kích thước.
 
Chính sách hoàn trả và hoàn tiền

Mỗi khi chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng 100% với việc mua sắm trên Mekongoo.com và bạn cần trả lại sản phẩm vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi hy vọng sẽ xử lý nhanh nhất và dễ dàng, miễn là sản phẩm được trả lại ở trạng thái ban đầu (hộp ban đầu hoặc bao bì, mới và chưa sử dụng) .

 
Bất khả kháng

Trong trường hợp bất kỳ "bất khả kháng" (bao gồm hỏa hoạn, thương vong, tai nạn, thiên tai, thiên tai, luật pháp, mệnh lệnh, tuyên bố, quy định, yêu cầu hoặc quy định của bất kỳ chính phủ nào của Đặc khu hành chính Hồng Kông hoặc bất kỳ cơ quan nào của nó, đình công, tranh chấp lao động, Thiếu lao động hoặc thiếu công nhân lành nghề, thiếu sản phẩm hoặc nguyên liệu thô hoặc thiếu nguồn cung, sự chậm trễ trong vận chuyển hoặc bất kỳ lý do nào khác ngoài sự kiểm soát hợp lý của công ty (có hoặc không giống với các lý do trên), khiến Mekongoo.com không thực hiện theo Mekongoo.com Trách nhiệm, Mekongoo.com không chịu trách nhiệm cho việc này trong phạm vi các trở ngại như vậy.

Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn hoàn toàn đồng ý sử dụng Mekongoo.com có nguy cơ. Mekongoo.com, hoặc các công ty con hoặc chi nhánh hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý, thương nhân, nhà cung cấp nội dung hoặc bên cấp phép nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ quan chức, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ, đảm bảo rằng việc sử dụng Mekongoo.com sẽ không bị gián đoạn, an toàn, Không có vi-rút hoặc không có lỗi, hoặc chúng là

Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn hoàn toàn đồng ý sử dụng Mekongoo.com có nguy cơ. Mekongoo.com, hoặc các công ty con hoặc chi nhánh của nó hoặc bất kỳ nhân viên có liên quan, đại lý, thương nhân, các nhà cung cấp của mình bên thứ ba nội dung hoặc người cấp phép hay bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý, để đảm bảo rằng việc sử dụng Mekongoo.com sẽ không bị gián đoạn, an toàn, Không có vi-rút hoặc không có lỗi, hoặc họ đảm bảo về (1) các kết quả có thể thu được khi sử dụng Mekongoo.com hoặc (2) tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của nội dung. Các Mekongoo.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở hàng hóa, sản phẩm hoặc các chương trình có sẵn khác, (II) mô tả về hàng hóa, sản phẩm hoặc các chương trình có sẵn khác hoặc (III) nội dung người dùng được cung cấp thông qua Mekongoo.com. Mekongoo.com và tất cả Nội dung, Nội dung người dùng và các thông tin khác có trên Mekongoo.com, Sản phẩm, Sản phẩm và các Chương trình có sẵn khác có thể truy cập hoặc có sẵn thông qua Mekongoo.com có thể được lấy hoặc cung cấp "như hiện tại" và "có sẵn". Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, Mekongoo.com từ chối mọi tuyên bố, ngụ ý hoặc luật định rõ ràng, bảo đảm và điều kiện hoạt động của Mekongoo.com hoặc nội dung, nội dung người dùng hoặc thông tin khác có trên Mekongoo.com. Hoặc truy cập hoặc có sẵn thông qua này Mekongoo.com của hàng hóa, sản phẩm, hoặc các chương trình có sẵn khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, TITLE, KHÔNG VI PHẠM, không can thiệp, phạm vi áp dụng của thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, và để đảm bảo việc thực hiện hoặc thực hiện quá trình ẩn Chứa.

 
Điều khoản truy cập Mekongoo

Ngoài các ứng dụng thường được gọi là phần mềm trình duyệt web hoặc các ứng dụng khác do Mekongoo.com chấp thuận bằng văn bản, bạn không đồng ý sử dụng bất kỳ phần mềm, chương trình, ứng dụng, hoặc bất kỳ thiết bị khác để truy cập hoặc đăng nhập hệ thống máy tính Mekongoo.com , Mekongoo.com hoặc phần mềm độc quyền hoặc quy trình tự động nhận, tải xuống, truyền hoặc truyền bất kỳ nội dung, thông tin hoặc trích dẫn nào từ hệ thống máy tính, Mekongoo.com hoặc phần mềm độc quyền của Mekongoo.com. Mekongoo.com không chịu trách nhiệm về quyền truy cập, tốc độ hoặc tính khả dụng của Internet (đặc biệt là Mekongoo.com) và không đảm bảo điều đó.

Bạn đồng ý với các mục sau:

1. Sử dụng bất kỳ máy, thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công nào khác để giám sát hoặc sao chép các Mekongoo.com của chúng tôi hoặc nội dung có trong đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;
2. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Mekongoo.com hoặc Bất kỳ giao dịch nào đang diễn ra;
3. Bất kỳ phương tiện nào tấn công hoặc gây tắc nghẽn Mekongoo.com trên các cơ sở Mekongoo.com của chúng tôi;
4. Kỹ thuật đảo ngược, lắp ráp ngược hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào.

Hầu hết các thông tin trên Mekongoo.com được cập nhật theo thời gian thực, và là một người nắm giữ thương hiệu hoặc nhà cung cấp được cấp phép cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh hoặc hiển thị công khai bất kỳ nội dung nào trên Mekongoo.com mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc bên thứ ba thích hợp. Bạn không được tạo hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) có chứa Mekongoo.com và các chi nhánh của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản. Bạn không được sử dụng tên, nhãn hiệu, logo dịch vụ, logo, thiết kế, slogan hoặc các ký tự hoặc mã Mekongoo.com khác, "văn bản ẩn", công cụ tìm kiếm hoặc các công cụ thông tin khác để nhận dạng và chọn Mekongoo.com mà không nhận được Mekongoo.com bày tỏ sự đồng ý bằng văn bản.

 
Dữ liệu và mô tả sản phẩm

Mekongoo.com có thể cung cấp một số dữ liệu, tin tức, nghiên cứu, thống kê, câu chuyện, hình ảnh và ý kiến ​​hoặc thông tin khác (gọi chung là "thông tin") mà nó chuẩn bị hoặc được các dịch vụ và cá nhân khác thu thập độc lập, bao gồm các dòng tin tức, nhà cung cấp thống kê, nhà báo. , tác giả và các nhà cung cấp khác (gọi chung là "nhà cung cấp thông tin"). Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc sắp xếp chính xác các thông tin được cung cấp bởi nhà cung cấp hoặc thông tin bên thứ ba khác. Bạn đồng ý rằng cả Mekongoo.com, Nhà cung cấp dữ liệu hoặc người gửi Thông tin sẽ không chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc chính xác về tính chính xác của thông tin này, hoặc bất kỳ quyết định hoặc hành động nào của bạn dựa vào thông tin này. Chịu trách nhiệm. Bạn cũng đồng ý rằng Mekongoo.com, nhà cung cấp thông tin và người gửi thông tin sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ sự gián đoạn nào của dữ liệu, thông tin hoặc các khía cạnh khác của Mekongoo.com. Bạn hiểu rằng bất kỳ thông tin được cung cấp thông qua Mekongoo.com không cấu thành một đề nghị thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động hay xúi giục cụ thể.

Ngoài ra, Mekongoo.com không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm trên Mekongoo.com là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi. Nếu sản phẩm do Mekongoo.com cung cấp không giống như mô tả ở trên, biện pháp khắc phục duy nhất là trả lại ngay lập tức trong trạng thái không sử dụng.

 
Truyền thông - Marketing

Mekongoo.com có thể cho phép bạn đăng bình luận, bình luận và nội dung khác và gửi đề xuất, ý tưởng, ý kiến, câu hỏi hoặc thông tin khác miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Có hại, hoặc không chứa hoặc chứa vi-rút phần mềm, tuyên truyền chính trị, thư dây chuyền, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "thư rác" nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là đánh lừa nguồn nội dung của bạn. Mekongoo.com có ​​quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc chỉnh sửa nội dung đó, nhưng không thường xuyên xem xét nội dung được xuất bản. Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu, trừ khi chúng tôi quy định khác, nội dung và / hoặc tài liệu đó sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền, bạn cấp cho Mekongoo.com và các chi nhánh của nó không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không Quyền thu hồi và sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo tác phẩm phái sinh trong bất kỳ phương tiện nào, và phân phối và hiển thị các tài liệu và / hoặc nội dung đó trên toàn thế giới. Bạn cấp cho Mekongoo.com và các chi nhánh và người tái cấp phép của nó quyền sử dụng tên bạn gửi liên quan đến nội dung đó (nếu họ chọn). Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung bạn đăng, nội dung là chính xác, việc sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm chính sách này, không gây hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và bạn sẽ hài lòng vì những gì bạn cung cấp. Và tất cả các khiếu nại dẫn đến bồi thường cho Mekongoo.com hoặc các chi nhánh của nó.

Mekongoo.com bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc phải giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. Mekongoo.com không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Mekongoo.com có ​​thể tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc công nghệ nào có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi đến Mekongoo.com, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sử dụng thông tin đó để phát triển và tiếp thị sản phẩm. .

 
Bảo vệ

Bạn đồng ý bồi thường và giữ lại Mekongoo.com và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, cổ đông, đại lý, nhân viên và người cấp phép của mình khỏi mọi khiếu nại hoặc khiếu nại (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ bất kỳ vi phạm Điều khoản nào của bất kỳ bên thứ ba nào.

 
Bản quyền

Mekongoo.com chứa tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, hình ảnh, video, đồ họa, âm nhạc và âm thanh. Toàn bộ nội dung của Mekongoo.com được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác. Luật tài sản của Mỹ. Mekongoo.com có sự lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và nâng cao nội dung đó cũng như bản quyền của nội dung gốc. Bạn không được sửa đổi, phân phối, xuất bản, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, tạo tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung theo bất kỳ cách nào. Nội dung không được tải xuống, sao chép, phân phối lại, chuyển tiếp, xuất bản hoặc sử dụng thương mại mà không có sự cho phép rõ ràng của Mekongoo.com hoặc chủ sở hữu bản quyền, trừ khi luật pháp bản quyền quy định rõ ràng. Nếu bạn được phép tải xuống, sao chép, phân phối lại, đăng lại hoặc phân phối tài liệu có bản quyền, bạn sẽ thực hiện các thay đổi độc lập và / hoặc không thay đổi hoặc xóa đối với ghi nhận tác giả, chú thích nhãn hiệu hoặc thông báo bản quyền. Bạn thừa nhận rằng bạn chưa có được quyền sở hữu bằng cách tải xuống tài liệu có bản quyền. Bất kỳ vi phạm các hạn chế này có thể dẫn đến bản quyền, nhãn hiệu hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ khác và có thể dẫn đến hình phạt dân sự và / hoặc hình sự.

 
Sửa đổi

Mekongoo.com có ​​quyền sửa đổi hoặc tạm ngưng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Mekongoo.com có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng Mekongoo.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt nào như vậy.

 
Chấm dứt

Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, giấy phép được cấp theo các điều khoản này sẽ chấm dứt. Trong trường hợp vi phạm như vậy, bạn đồng ý chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Mekongoo.com. Bạn cũng đồng ý rằng Mekongoo.com có ​​thể, theo quyết định riêng của mình và với thông báo hoặc không cần thông báo, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các Mekongoo.com và xóa và loại bỏ bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trên Mekongoo.com. Bạn cũng đồng ý rằng Mekongoo.com sẽ không chấm dứt trách nhiệm của bạn để truy cập Mekongoo.com cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 
Thông báo và thủ tục để đưa ra khiếu nại vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép để cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp thông tin bằng văn bản sau cho đại lý bản quyền của Mekongoo.com:

1. Chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả;
2. tuyên bố về tác phẩm có bản quyền
mà bạn khiếu nại là vi phạm ; 3. vị trí của tài liệu bạn tuyên bố là vi phạm trên Mekongoo.com;
4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
5. Tuyên bố của bạn rằng bạn tin rằng người dùng có nội dung không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc cơ quan pháp lý ủy quyền;
6. Thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là Chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Có thể nhận được thông báo của đại lý bản quyền về vi phạm bản quyền trên Mekongoo.com của Mekongoo.com bằng cách: Gọi cho Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi

Điện thoại: (852) - 5385 - 6299

Email: support@mekongoo.com

Website: www.mekongoo.com

 
 
Không thể tìm thấy những gì bạn cần? Chọn phương pháp ưa thích của bạn dưới đây!
Liên hệ với chúng tôi
 Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn. Email cho chúng tôi hoặc
0866-008-308
Trò chuyện trực tiếp
Trò chuyện với trợ lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể.
Chat Now